536-38-9

α-Bromo-4-Chloro Acetophenone

Cas Number: 536-38-9 Molecular Structure
Product Code
102764
Product Name
α-Bromo-4-Chloro Acetophenone
Cas Number
536-38-9
Molecular Formula
C8H6BrClO
536-38-9,α-Bromo-4-Chloro Acetophenone|CHEMESTER
CAS Number:536-38-9; α-Bromo-4-Chloro Acetophenone; Linear Formula:C8H6BrClO; Focus on CMO and CDMO; Supply advanced organic chemicals. cas 536-38-9 supplier, bromo purchase, chloro manufacturer, acetophenone cost, chloroacetophenone distributor, casno 536-38-9 price - chemester.com
cas number536-38-9,cas536-38-9,bromo,chloro,acetophenone,chloroacetophenone,536-38-9,casno536-38-9
CAS No 591-18-4 Molecular Structure
KPN00250
1-Bromo-3-Iodobenzene
CAS No 589-87-7 Molecular Structure
KPN00002
1-Bromo-4-iodobenzene
CAS No 50907-46-5 Molecular Structure
KPN00106
5-(2-Chlorophenyl)-tetrazole(2-BPT)
CAS No 637-87-6 Molecular Structure
KPN00147
1-Chloro-4-iodobenzene
CAS No 36809-26-4 Molecular Structure
KPN00209
4-Bromotriphenylamine
CAS No 10293-06-8 Molecular Structure
KPN00019
D-(+)-3-Bromocamphor
CAS No 14575-84-9 Molecular Structure
KPN00074
D-(+)-3-Bromocamphor sulphonic acid ammonium salt
CAS No 31949-21-0 Molecular Structure
KPN00032
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
CAS No 1570-64-5 Molecular Structure
KPN00081
4-Chloro-2-methylphenol
CAS No 615-59-8 Molecular Structure
KPN00076
2,5-Dibromotoluene
CAS No 24463-19-2 Molecular Structure
KPN00238
9-(Chloromethyl)anthracene
CAS No 23008-56-2 Molecular Structure
KPN00014
4-chloro-2'-Nitrodiphenylamine
CAS No 84387-62-2 Molecular Structure
KPN00255
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-Triazole
CAS No 71216-20-1 Molecular Structure
KPN00177
5-Bromo-2-mercapto benzothiazole
CAS No 114772-38-2 Molecular Structure
KPN00280
4'-Bromomethyl-(1,1'-biphenyl)-2-carboxylic acid methyl ester
CAS No 92-66-0 Molecular Structure
KPN01051
4-Bromobiphenyl
CAS No 23602-63-3 Molecular Structure
KPN00084
5-Chloro-2-hydroxy -3-methylbenzaldehyde
CAS No 14980-92-8 Molecular Structure
KPN00298
Ethyl 2-Bromotetradecanoate
CAS No 58476-59-8 Molecular Structure
KPN00308
N-(4-bromophenyl)-2-nitrobenzamine
CAS No 42933-96-0 Molecular Structure
KPN00156
CLDQ 3-Chloro-3',5,5'-tri-tert-Buthyldiphenoquinon
CAS No 112-29-8 Molecular Structure
100012
1-Bromodecane
CAS No 143-15-7 Molecular Structure
100019
1-Bromododecane
CAS No 13329-40-3 Molecular Structure
4-Iodoacetophenone
CAS No 188416-20-8 Molecular Structure
4-Pyrimidineethanol, 6-chloro-alfa-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-beta-methyl-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, hydrochloride (1:1)
CAS No 22532-62-3 Molecular Structure
4-Bromosalicylaldehyde
CAS No 64488-52-4 Molecular Structure
4-(Chloroacetyl)methanesulfonanilide
CAS No 632-79-1 Molecular Structure
100059
Tetrabromophthalic anhydride
CAS No 25357-79-3 Molecular Structure
Disodium tetrabromophthalate
CAS No 2038-44-0 Molecular Structure
KPN00325
1,2-Dichloroglyoxime(DCG)
CAS No 24457-21-4 Molecular Structure
KPN00326
tert-Butyl 2-bromobutanoate
CAS No 821-48-7 Molecular Structure
KP00333
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
CAS No 72830-09-2 Molecular Structure
2-CHLOROMETHYL-3,4-DIMETHOXY PYRIDINE HCl
CAS No 2856-63-5 Molecular Structure
2-Chlorophenylacetonitrile
CAS No 30165-96-9 Molecular Structure
3-Morpholine-4-chloro-1,2,5-thiadiazole
CAS No 55870-50-3 Molecular Structure
Ammonium -3-bromo-8-camphorsulfonate
CAS No 105355-25-7 Molecular Structure
Methyl-2-bromo-3-[4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]propionate