536-38-9

α-Bromo-4-Chloro Acetophenone

Cas Number: 536-38-9 Molecular Structure
Product Code
102764
Product Name
α-Bromo-4-Chloro Acetophenone
Cas Number
536-38-9
Molecular Formula
C8H6BrClO
Casno536-38-9 tert butyl ester acetoxy carbonic carbonyloxy ethoxycarbonyl methoxycarbonyl phen | CHEMESTER
CHEMESTER Focusing on CMO and CDMO for Advanced Organic Chemicals. Supply 122111-05-1,52758-05-1,100011-05-0.Serving Pharmaceutical Intermediates,Oled Chemicals,Fine Chemicals,Agrochemicals and Fragrance Perfume,etc.
Casno536-38-9,122111-05-1,52758-05-1,100011-05-0,tert,butyl,ester,acetoxy,carbonic,carbonyloxy,ethoxycarbonyl,methoxycarbonyl,phen
CAS No 
122111-05-1 Molecular Structure
81275298
CAS No 
52758-05-1 Molecular Structure
81275575
CAS No 100011-05-0 Molecular Structure
1723607
Undecanoic acid, 10-hydroxy-11-(2-propenyloxy)-, methyl ester
CAS No 100041-05-2 Molecular Structure
1023643
flazin
CAS No 1000542-05-1 Molecular Structure
1648394
Benzenepropanamine, 2-(3-chlorophenoxy)-
CAS No 10016-05-4 Molecular Structure
1320499
2-fluoro-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-N-phenylacetamide
CAS No 10023-05-9 Molecular Structure
390194
1,3-Oxathiane-4-pentanoicacid, 2-(1-methylethyl)-, 2-methylpropyl ester
CAS No 100280-05-5 Molecular Structure
400444
N-({2-chloro-4-[(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)sulfanyl]phenyl}carbamoyl)-2,6-difluorobenzamide
CAS No 10032-05-0 Molecular Structure
283346
HEPTANAL DIMETHYL ACETAL
CAS No 1005491-05-3 Molecular Structure
2115047
Tirasemtiv(CK-2017357)
CAS No 1005558-05-3 Molecular Structure
1219132
AKOS B019535
CAS No 10061-05-9 Molecular Structure
2048680
2,5-Cyclooctadien-1-one