α-Bromo-4-Chloro Acetophenone [ 536-38-9 ]

Cas Number: 536-38-9
Product Code
CS46061
Product Name
α-Bromo-4-Chloro Acetophenone
Cas Number
536-38-9
CHEMESTER

Is an organization member of the World Chemical Sourcing Alliance attaching to SACTG ( Serving Advanced Chemicals to Global Customers ).

Do sourcing for our global customers of their requirement of Pharmaceutical Intermediates, Biochemicals, Fragrance Chemicals, OLED Chemicals´╝îPersonal Care Chemicals and other speciality chemicals.

A young, vibrant, energetic sourcing team who is constantly looking for manufacturers of quality products at competitive prices.

CAS No 15088-78-5 Molecular Structure
KPN00079
Phenylacetyl Disulfide(PADS)
CAS No 15980-15-1 Molecular Structure
KPN00723
1,4-Oxathiane
CAS No 534-85-0 Molecular Structure
KPN00991
2-Aminodiphenylamine
CAS No 36082-50-5 Molecular Structure
CS69721
5-Bromo-2,4-Dichloropyrimidine
CAS No 2437-17-4 Molecular Structure
KPN00600
6-Hydroxy-1-Naphthoic Acid
CAS No 25109-28-8 Molecular Structure
CKS00220
1-Bromo-4-Cyclohexylbenzene
CAS No 376608-71-8 Molecular Structure
CS33816
(1R,2S)-2- (3,4-Difluorophenyl) cyclopropanamine (2R)-Hydroxy( phenyl) ethanoate
CAS No 91-95-2 Molecular Structure
KPN00630
3,3'-Diaminobenzidine
CAS No 536-38-9 Molecular Structure
CS46061
α-Bromo-4-Chloro Acetophenone
CAS No 84627-04-3 Molecular Structure
KPN00082
Fendizoic acid
CAS No 39929-79-8 Molecular Structure
KPN00772
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-Diol
CAS No 1187-42-4 Molecular Structure
CS286
2,3-Diaminomaleonitrile(DAMN)
CAS No 84665-66-7 Molecular Structure
CKS00166
Magnesium Monoperoxyphthalate Hexahydrate ( MMPP )
CAS No 7780-06-5 Molecular Structure
KPN00024
Isopropyl Cinnamate
CAS No 4546-04-7 Molecular Structure
KPN00246
Tetraethyl P-Xylylenediphosphonate
CAS No 4074-90-2 Molecular Structure
KPN00217
Adipic Acid Divinyl Ester
CAS No 107264-00-6 Molecular Structure
227894
1-FLUORO-2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINIUM TRIFLATE
CAS No 21871-47-6 Molecular Structure
KPN00104
5-Benzylthio-1H-tetrazole
CAS No 151257-01-1 Molecular Structure
CS53734
2-Butyl-1,3-Diazaspiro[4.4]Non-1-En-4-One,Hydrochloride
CAS No 13466-78-9 Molecular Structure
CS40560
3-CARENE
CAS No 89797-68-2 Molecular Structure
KPN00101
5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)
CAS No 206752-32-1 Molecular Structure
KPN00925
Azomethin-H-Monosodium Salt Hydrate
CAS No 377734-55-9 Molecular Structure
KPN00469
7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-Naphthalenaminium,methyl sulfate
CAS No 2051-76-5 Molecular Structure
KPN00117
Acrylic Anhydride
CAS No 1156491-10-9 Molecular Structure
(1R,2S)-Rel-2-(3,4-Difluorophenyl)Cyclopropane Amine Chloride
CAS No 1122-28-7 Molecular Structure
KPN00301
4,5-Dicyanoimidazole(DCI)
CAS No 220352-38-5 Molecular Structure
CS51846
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine
CAS No 4136-95-2 Molecular Structure
CS65085
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
CAS No 2175-90-8 Molecular Structure
CS69161
DIPHENYLFULVENE
CAS No 214360-76-6 Molecular Structure
CS26522
3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENOL
CAS No 5808-22-0 Molecular Structure
CKS00427
CHROMOTROPIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE
CAS No 3964-18-9 Molecular Structure
KPN00373
2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane
CAS No 107-61-9 Molecular Structure
CKS00808
1,4-Thioxane-1,1-Dioxide
CAS No 43229-01-2 Molecular Structure
CS72806
2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone
CAS No 4415-82-1 Molecular Structure
CS04472
Cyclobutanemethanol
CAS No 868272-85-9 Molecular Structure
KPN00631
3,3'-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride Hydrate(DAB.4HCl.nH2O)